ceny


Ceny usług ustalane są indywidualnie dla każdego klienta i uzależnione są m.in. od:

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej

1 zł

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów od

150 zł

Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt) od

100 zł

Księgi rachunkowe od

500 zł

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów z ewidencjami dla celów podatku VAT oraz wysyłanie pliku JPK od

200 zł

Prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt) z ewidencjami dla celów podatku VAT oraz wysyłanie pliku JPK od

200 zł

Księgi rachunkowe z ewidencjami dla celów podatku VAT oraz wysyłanie pliku JPK od

600 zł

Naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie akt osobowych od

30 zł/os

Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło od

30 zł/os

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych od

300 zł

Rozliczenia roczne PIT (dochody krajowe) od

30 zł

Rozliczenia roczne PIT (dochody z zagranicy) od

100 zł

Inne czynności księgowe

cena do uzgodnienia

Szkolenia z zakresu rachunkowości i finansów od

100 zł/godz.

Szkolenia z zakresu przepisów prawa podatkowego od

200 zł/godz.

Szkolenia dla właścicieli i pracowników firm od

150 zł/godz.

Do w/w cen należy doliczyć podatek VAT.

Dokumenty księgowe powinny być dostarczone do 5-go dnia następnego miesiąca.