Księgowość

Oferuję pełen zakres usług księgowych tj. prowadzenie ksiąg rachunkowych, a także podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów oraz wszystkich innych ewidencji wymaganych przepisami prawa.

Podatki

Zajmuję się kompleksową obsługą firm w zakresie rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także zryczałtowanymi formami opodatkowania. Rozliczam podatek od towarów i usług oraz wysyłam pliki JPK_VAT.

Kadry i płace

Zapewniam obsługę kadrowo - płacową, w zakresie rozliczania umów o pracę, umów zlecenia i o dzieło. Prowadzę akta osobowe pracowników oraz przygotowuję dokumenty związane z zatrudnieniem. Sporządzam i wysyłam elektronicznie wszystkie dokumenty ZUS.

Szkolenia

W ramach prowadzonej działalności oferuję szkolenia w zakresie podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych, kontroli podatkowej oraz rachunkowości, finansów i analiz finansowych.

Bezpieczeństwo

Rzetelnie i fachowo wykonuję wszystkie powierzone zlecenia. Zapewniam bezpieczeństwo świadczonych usług, ponieważ moja działalność jest ubezpieczona w zakresie OC. Posiadam wieloletnie doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa podatkowego oraz finansów i rachunkowości.

Współpraca

Oferuję moim klientom profesjonalną pomoc ze strony radcy prawnego, biegłego rewidenta i doradcy podatkowego, z którymi współpracuję, a także podmiotów udzielających kredytów, leasingów i ubezpieczeń.